top of page

Upozornění podle zákona 256/2004 Sb.

www.sincomcapital.com na základě 
Zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu upozorňuje:


Provozovatel portálu

Webový portál www.sincomcapital.com (dále jen „Portál“) provozuje společnost SINCOM Capital a.s., se sídlem Žitná 562/10, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO 108 12 512 (dále jen „Provozovatel“).

Účel a funkce Portálu

Portál slouží jako informační a inzertní platforma pro oblast investičních a obchodních zájmu společnosti.
Jeho cílem je:

  • Umožnit držitelům sekundárních cenných papírů a dluhopisů získat od společnosti nabídku odkupu.

  • Projednat podmínky a uzavřít Smlouvu o prodeji cenných papíru společnosti.

  • Propojit nabídku společnosti k odkupu nemovitostí s jejich držiteli 

Informace na Portálu jsou chráněny autorským zákonem a jejich užití je možné pouze v souladu s ním. Zaznamenávání, kopírování či jiné rozmnožování a napodobování těchto informací pro jiné než osobní potřeby fyzické osoby (zejména pro účely dosažení hospodářského či obchodního prospěchu) je zakázáno.
 

Provozovatel není burza ani obchodní systém

Provozovatel Portálu není poskytovatelem investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ani vypořadavatelem obchodů či vypořádacím systémem. Nenese žádnou odpovědnost za smluvní vztahy mezi uživateli Portálu a za případné škody z nich vzniklé.

Stránky Portálu neslouží jako burza cenných papírů, regulovaný trh či obchodní systém. Umožňuje pouze majitelům pozemků a nemovitostí soukromě nabídnout své nemovitosti k sekundárnímu prodeji výhradně společnosti SINCOM Capital a.s.  

Contact
bottom of page