top of page
close-up-business-woman-showing-ok-sign-while-making-report-calculating-checking-balance_e

Ceník služeb & poplatků
 

Informace představují jednu z nejhodnotnějších komodit na světě

Prohlédněte si ceník služeb a poplatků naší společnosti. Snažíme se o maximální transparentnost, abyste věděli, kolik Vás naše služby budou stát.

Mějte prosím na paměti, že některé úkony, jako pořizování výpisů z katastru nemovitostí, notářských zápisů, advokátních služeb a soudních poplatků, jsou zpoplatněny třetími stranami.
Snažíme se minimalizovat vzniklé náklady a konečnou cenu odkupu pozemku a nemovitosti a veškeré ceny Vám vždy sdělíme předem.

Our Services

Uspět v investičním světě,

znamená disponovat informacemi, informace stojí peníze a proto si za své služby účtujeme poplatky. Proč tomu tak je ?

Informace, jsou klíč úspěchu 
v investicích

Svět investičních nemovitosti skýtá bohaté možnosti a příležitosti, ale bez kvalitních informací se
v něm snadno ztratíte.
My tyto informace máme.

Průběžně 
investujeme do sledování trhu

Tak aby jsme Vám mohli učinit tu nejlepší nabídku na trhu. Díky neustálému sledování trendů, analýze trhu a expertních znalostí jsme vždy o krok napřed.

Proto jsme nejlepší
na trhu

Na Vaše požadavky reagujeme rychle a efektivně. Zajistíme hladký a bezproblémový průběh celého procesu odkupu Vašich pozemků a nemovitostí.

Ceník služeb a poplatků smluvních vztahů
společnosti SINCOM Capital a.s., platný od 1.1.2023 v měně Kč

Žádost
Odkupu pozemků
& nemovitostí

Zpracování žádosti nabídky pro Odkupu nemovitosti na základě kompletního hodnocení technického a ekonomického stavu nemovitosti

Poplatek / 2.500 Kč
 

Termín zpracování do 30 dnů / Od doložení žádosti, podkladů a platby

Právní služby a Uzavření Smlouvy o koupi

Příprava právních dokumentů k uzavření Smlouvy o koupi

Poplatek / 12.500 Kč
+ 1,0% z kupní ceny

Termín zpracování do 30 dnů / Od doložení žádosti a podkladů

Právní služby a Smlouva o koupi akcií

Příprava právních dokumentů k uzavření Smlouvy o koupi

Poplatek / 0,- Kč
+ 0% z kupní ceny

Termín zpracování do 30 dnů / Od doložení žádosti a podkladů

Ceník poštovních a ověřovacích poplatků 
společnosti SINCOM Capital a.s., platný od 1.1.2023 v měně Kč

Elektronické doručení listin

Poplatek za doručení listin v elektronické podobě

0 Kč / zásilka

Poštovní doručení listin
"v režimu Cenné psaní"

Poplatek listinného podání a doručení službou ČP v rámci ČR

450 Kč / zásilka

FedEx zásilka 

Poplatek listinné zásilky mimo ČR

1.250 Kč / zásilka

Úřední ověření listin

Služba Úředně ověřených listin

250 Kč / listina

Ceník služeb a poplatků k převodu Smluvních vztahů, Akcií, Dluhopisů
společnosti SINCOM Capital a.s., platný od 1.1.2023 v měně Kč

Změna údajů na listině Dluhopisů

Změna údajů týkajících se listiny Dluhopisů, tisk nových Dluhopisů v případě ztráty, poškození, změny držitele.

Poplatek / 250 Kč za listinu
 

Termín zpracování do 30 dnů / Od doložení žádosti, podkladů a platby

Převod vlastnictví Akcií, Dluhopisů

Změna Držitele na nového Nabyvatele cenných papírů na základě podané žádosti ze strany Držitele - Upisovatele / Nabyvatele

Poplatek / 1.250 Kč

Termín zpracování do 30 dnů / Od doložení žádosti a podkladů

Upozornění:

Společnost SINCOM Capital a.s., IČO 108 12 512, není obchodníkem s cennými papíry ani poskytovatelem investičních služeb dle Zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen "Zákon"). Jsme investiční společnost, která investuje v oblasti nemovitostí a tyto kupuje za účelem dosažení výnosů.

bottom of page