top of page
soudce kladívkem

Podmínky použití a upozornění portálu

Podmínky použití a upozornění portálu www.sincomcapital.com
 

Provozovatel portálu

Webový portál sincomcapital.com (dále jen „Portál“) provozuje společnost SINCOM Capital a.s., se sídlem Žitná 562/10,
120 00 Praha 2, Česká republika, IČO 108 12 512 (dále jen „Provozovatel“).

Účel a funkce Portálu

Portál slouží jako informační a inzertní platforma pro oblast investičních zájmů společnosti.
Jeho cílem je:

  • Umožnit majitelům nemovitostí získat od společnosti nabídku odkupu.

  • Projednat podmínky a uzavřít Smlouvu o prodeji nemovitostí společnosti.

  • Propojit nabídku společnosti k odkupu nemovitostí s jejich majiteli

Informace na Portálu jsou chráněny autorským zákonem a jejich užití je možné pouze v souladu s ním. Zaznamenávání, kopírování či jiné rozmnožování a napodobování těchto informací pro jiné než osobní potřeby fyzické osoby (zejména pro účely dosažení hospodářského či obchodního prospěchu) je zakázáno.
 

Provozovatel není burza ani obchodní systém

Provozovatel Portálu není poskytovatelem investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ani vypořadavatelem obchodů či vypořádacím systémem. Nenese žádnou odpovědnost za smluvní vztahy mezi uživateli Portálu a za případné škody z nich vzniklé.

Stránky Portálu neslouží jako burza cenných papírů, regulovaný trh či obchodní systém. Umožňuje pouze majitelům nemovitostí, pozemků soukromě nabídnout své nemovitostí k sekundárnímu prodeji výhradně
společnosti SINCOM Capital a.s.  
 

Rizika investování do akcií

Investování do akcií vždy nese inherentní riziko selhání společnosti. Akciová společnost nemusí být v budoucnu schopna generovat zisky a výnosy, čímž investor riskuje finanční ztrátu. U malých či začínajících společností je toto riziko obvykle vyšší. Ne všechny akcie je možné prodat a u některých akcií je v návaznosti na příslušné Stanovy společnosti nutno získat souhlas představenstva akciové společnosti.
Veškeré poplatky společnosti Provozovatele jsou poplatky administrativní povahy před uzavřením Smlouvy o koupi cenných papírů a nejsou v žádném případě účtovány za poskytování investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ani vypořadavatelem obchodů či vypořádacím systémem. 

Stránky Portálu neslouží jako burza cenných papírů, regulovaný trh či obchodní systém. Umožňuje pouze majitelům nemovitostí soukromě nabídnout pozemky a nemovitosti k sekundárnímu prodeji výhradně společnosti SINCOM Capital a.s.  

A důrazně doporučuje investorům, aby se před nákupem akcii detailně seznámili s podmínkami akciové společnosti a nabídky.  

Contact
bottom of page