top of page

SINCOM Capital a.s.
Office:
Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2
Česká republika
​IČO: 108 12 512
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze odd. B., vložka 26273


Název emise dluhopisů:

SINCOM Capitál - Dluhopis série 7,25 - 2032  

PROSPEKT EMISE DLUHOPISŮ SCHVÁLEN
ČNB

Základní informace pro investory

Dluhopis jako investiční nástroj:

Dluhopisy jedním z nejoblíbenější investičních nástrojů.
Emitentům nabízí poměrně vysokou míru investiční svobody a investorům fixní a v porovnání s ostatními produkty vysoký výnos.
V našem případě navíc peníze z nich vždy putují do reálných a prezentovaných aktiv.

Veškeré investiční projekty majetkově ovládáme a přímo řídíme.

 

"Veřejná nabídka uvedených dluhopisů byla ukončena".
Základní údaje k emisi dluhopisů:EMITENT                                                            SINCOM Capital a.s.

NÁZEV EMISE DLUHOPISŮ                            
SINCOM Capitál - Dluhopis série 7,25 - 2032

OBJEM EMISE
Objem úpisu:                                                     150.000.000 Kč / aktuální úpis 
Celkový objem emise:                                        2.500.000.000 Kč
Charakteristika emise:                                        Emise dluhopisu schválena ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU


VÝŠE INVESTICE
Minimální investice:                                            50.000 Kč
Minimální výše odkupu.                                      50.000 Kč
Poplatek za uzavření inves. smlouvy:                 2,0% Kč 


VÝNOSY
Výplata výnosů                                                   4x ročně / kvartálně

VÝŠE VÝNOSŮ A ZPŮSOB ÚROČENÍ
Úrokový výnos celkem                                       12,25 % ročně

Pevný úrokový výnos                                          7,25 % pevný roční úrokový výnos
Pevný bonusový výnos                                       5,0 % ročně / dle typu investice
Délka investice                                                   10 let
Předčasné ukončení                                           ANO
Poplatek za předčasné ukončení                       0% - bez poplatku

Výpovědní lhůta k ukončení investice                12 měsíců


UPISOVACÍ OBDOBÍ, PRODEJ, SPLATNOST
Zpětný odkup.                                                    ANO - bez poplatků
Upisovací období                                               1.4.2022 - 1.4.2025
Datum emise                                                      1.4.2022
Datum splatnosti                                                1.4.2032

Zde si můžete stáhnout veškeré dokumenty k příslušné emisi dluhopisů ve formátů PDF

Základní prospekt dluhopisů / SINCOM Capital - dluhopis serie 7,25 - 2032
- Základní prospekt dluhopisů tvoří nedílnou součást výroku o schválení

" Emisní podmínky " / SINCOM Capital a.s.
KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ SINCOM Capital - dluhopis série 7,25 / 2032

" Smlouvy o úpisu dluhopisů "Vzor smlouvy"
- Náhled / PDF formát ke stažení

Ke stažení ZDE

" Rozhodnutí ČNB " o schválení základního prospektu dluhopisů ze dne 2. února 2022
- PDF formát ke stažení

 

bottom of page