top of page

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU                                                                                     Pozvánka uveřejněna ke dni 1 února 2023

Datum konání valné hromady: 28.3.2023 / 10.00 hod.

Společnosti:
SINCOM Capital a.s.
Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2Česká republika
IČO: 108 12 512
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze odd. B., vložka 26273
 

Vážený akcionáři,
 

tímto si Vám dovoluji oznámit, že v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti SINCOM Capital a.s. svolávám valnou hromadu uvedené společnosti.

Zasedání valné hromady se bude konat dne 28.3.2023 od 10.00 hod., na adrese advokátní kanceláře Maur Legal s.r.o., Rybná 732/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město

 

Předmětem zasedání valné hromady bude projednání těchto programových bodů:

1) zahájení, volba předsedy valné hromady, volba zapisovatele;

návrh usnesení:

Předseda valné hromady:                       Lenka Macurová

Zapisovatel:                                           Mgr. Michal Koman

 

2) přijetí odstoupení člena dozorčí rady p. Ludmily Šedovičové, bytem č.p. 54, 739 11 Janovice,    dat. nar.: 19.11.1971;

 

návrh usnesení: z funkce člena dozorčí rady odstupuje paní Ludmila Šedovičová, bytem č.p. 54,   739 11 Janovice,  dat. nar.: 19.11.1971;

 

3) volba člena dozorčí rady

 

návrh usnesení: do funkce člena dozorčí rady se volí paní Ludmila Sosnová, bytem Řeka ev. č. 342, 739 55 Řeka, dat.nar.: 26.10.1954

 

3) změna způsobu jednání  

 

návrh usnesení: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. Člen představenstva zastupuje společnost pouze s předsedou představenstva společně.

 

V Praze, dne 8.3.2023  

                             

 

 

___________________________

Lenka Macurová

předseda představenstva

bottom of page