top of page

Ochrana osobních údajů
 

Odesláním kteréhokoliv kontaktního, objednávkového, nebo registračního formuláře na portálu www.sincomcapital.com
 uživatel potvrzuje, že se seznámil s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Společnost SINCOM Cpaital a.s., se sídlem Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika (dále jen „společnost“) zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Společnost zpracovává osobní údaje za účelem poskytnutí fyzickými osobami poptávaných služeb, plnění smluvních závazků a nabízení obchodu a služeb, a to i prostřednictvím elektronických prostředků komunikace. Údaje jsou zpracovány v rozsahu osobních údajů předaných společnosti fyzickou osobou, jíž se osobní údaje týkají. Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům společnosti, smluvním obchodním partnerům společnosti a třetím osobám.

Fyzická osoba má právo vyžadovat po společnosti informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů a dále má právo kdykoliv požádat o výmaz osobních údajů z evidence společnosti.
Klient uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou.

bottom of page