top of page

Naše dluhopisy - Vaše výnosy

INVESTUJTE DO SVÉ BUDOUCNOSTI
 

Seriózní investiční nabídka
7,25% roční výnos
+ 5% bonus

Prospekt schválen 
ČNB 
ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU

Základní informace pro investory

Dluhopis jako investiční nástroj:

Dluhopisy jedním z nejoblíbenější investičních nástrojů.
Emitentům nabízí poměrně vysokou míru investiční svobody a investorům fixní a v porovnání s ostatními produkty vysoký výnos.
V našem případě navíc peníze z nich vždy putují do reálných a prezentovaných aktiv.

Veškeré investiční projekty majetkově ovládáme a přímo řídíme.

7,25 %  - nabídka seriózního zhodnocení

EMITENT                                                     SINCOM Capital a.s.

NÁZEV EMISE DLUHOPISŮ               SINCOM Capitál - Dluhopis série 7,25 - 2032


OBJEM EMISE A ÚPISU
Objem úpisu:                                                    150.000.000 Kč / aktuální úpis 
Celkový objem emise:                                      2.500.000.000 Kč
Charakteristika emise:                                    Emise dluhopisu schválena ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU


VÝŠE INVESTICE
Minimální investice:                                       50.000 Kč
Minimální výše odkupu.                                 50.000 Kč
Poplatek za uzavření inves. smlouvy:          2,0% Kč


VÝNOSY
Výplata výnosů                                                  4x ročně / kvartálně


VÝŠE VÝNOSŮ A ZPŮSOB ÚROČENÍ
Úrokový výnos                                                   7,25 % pevný roční úrokový výnos
Délka investice                                                  10 let
Předčasné ukončení                                         ANO
Poplatek za předčasné ukončení                   0% - bez poplatku

Lhůta pro ukončení 
                                       12 měsíců


UPISOVACÍ OBDOBÍ, PRODEJ, SPLATNOST
Zpětný odkup.                                                    ANO - bez poplatků
Upisovací období                                             1.4.2022 - 1.4.2025
Datum emise                                                     1.4.2022
Datum splatnosti                                             1.4.2032
bottom of page