top of page

Inzertní nabídka dluhopisů:

 

Provozovatel této inzertní stránky není poskytovatelem investičních služeb dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“), ani vypořadavatelem obchodů či vypořádacím systémem dle ZPKT. Provozovatel není účastníkem případných smluvních vztahů mezi uživateli Portálu a nenese jakoukoliv odpovědnost z uzavřených smluv mezi uživateli Portálu a Emitentem.

 
stažený soubor (10).jpeg
istockphoto-453220337-612x612.jpeg
Upozornění inzertního portálu

Podmínky použití a upozornění portálu Investiční centrum dluhopisů s.r.o.

Provozovatelem tohoto webového inzertního portálu www.sincomcapital / Inzertni nabídka dluhopisů www. (dále jen „Portál“) je společnost Investiční centrum dluhopisů s.r.o. (dále jen „Provozovatel“). Portál je pouze informačním a inzertním webem, který si klade za cíl umožnit inzerci dluhopisů emitentům skupiny SINCOM Holding a.s., informovat o dluhopisech veřejnost a umožnit uživatelům Portálu případné propojení mezi emitenty a investory.

Provozovatelem každé jednotlivé webové substránky Portálu, která obsahuje informace o konkrétním emitentovi a jeho emisi dluhopisů (dále jen „Substránka“) je vždy daný emitent. Emitent je odpovědný za obsah a provoz Substránky (zejména sekce Detail dluhopisu, Aktuality dluhopisu a Prezentace emitenta), a také za komunikaci s potenciálními investory prostřednictvím objednávkového formuláře Substránky.
 

Provozovatel Portálu nemá právní prostředky, jak ověřit správnost či pravdivost inzertních či dalších informací od emitentů na Substránkách a za správnost a pravdivost zveřejněných informací emitentů neodpovídá.

Informace na Portálu jsou chráněny jako autorské dílo a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.
 

Nejsme burza ani obchodní systém

Provozovatel Portálu není poskytovatelem investičních služeb dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“), ani vypořadavatelem obchodů či vypořádacím systémem dle ZPKT. Provozovatel není účastníkem případných smluvních vztahů mezi uživateli Portálu a nenese jakoukoliv odpovědnost z uzavřených smluv mezi uživateli Portálu.
 

Provozovatel upozorňuje uživatele, že sekce Portálu "Inzertní nabídka dluhopisů" není burzou cenných papírů, organizátorem regulovaného či jiného trhu či obchodního systému ve smyslu ZPKT. Tato sekce pouze umožňuje majitelům dluhopisů soukromě inzerovat prodej dluhopisů třetím osobám. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za obsah soukromé inzerce. Provozovatel nezajišťuje párování inzertních nabídek s poptávkou, vypořádání uzavřených obchodů či jakoukoliv související evidenci. Provozovatel není účastníkem případných smluvních vztahů mezi uživateli Portálu a nenese jakoukoliv odpovědnost z uzavřených smluv mezi uživateli Portálu. Provozovatel doporučuje uživatelům, aby inzerované nabídky považovali za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy realizovali prostřednictvím obchodníků s cennými papíry.
 

Rizika podnikových dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může investor ztratit celý investovaný kapitál. U malých či začínajících společností je vyšší pravděpodobnost, že nedostojí svým závazkům. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li emisní podmínky jinak. Provozovatel neprovádí investiční či jiné hodnocení emitentů ani dluhopisů! Provozovatel důrazně doporučuje investorům, aby se před nákupem dluhopisů důkladně seznámili s emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a zejména hospodářskou situací emitentů. Riziko nesplacení dluhopisů nese v celém rozsahu investor.
 

Desatero ČNB pro drobné investory do podnikových dluhopisů

Česká národní banka vydala informační dokument Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Doporučujeme vám si tento dokument přečíst. Úplné znění dokumentu naleznete zde.

bottom of page