Nechte své peníze vydělávat
roční zhodnocení
7,25% Kupujeme - prodáváme - financujeme
veškeré typy nemovitostí

 

Prospekt dluhopisů schválen 
ČNB 
ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU

Základní informace pro investory

Dluhopis jako investiční nástroj:

Dluhopisy jedním z nejoblíbenější investičních nástrojů.
Emitentům nabízí poměrně vysokou míru investiční svobody a investorům fixní a v porovnání s ostatními produkty vysoký výnos.
V našem případě navíc peníze z nich vždy putují do reálných a prezentovaných aktiv.

Veškeré investiční projekty majetkově ovládáme a přímo řídíme.

7,25 % nabídka seriózního zhodnocení

POPTEJTE / OBJEDNEJTE DLUHOPISY

OZVEME SE VÁM ZPĚT

Objednávka dluhopisů 
arrow&v
arrow&v
Z důvodu evidence a odvodu stanovené daňe z výnosů cenných papírů, uveďte prosím investujete-li jako:

Odesláním této objednávky dluhopisů potvrzujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.

 

Děkujeme vám za Váš projevený zájem o naše služby.
Budeme se vám věnovat v nejbližším možném termínu.

Před učiněním investičního rozhodnutí si pozorně přečtěte prospekt dluhopisů, včetně části věnované potenciálním rizikům. Schválení prospektu však není potvrzením cenných papírů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Základní prospekt dluhopisů
Základní prospekt dluhopisů tvoří nedílnou součást výroku o schválení

Rozhodnutí ČNB
o schválení základního prospektu dluhopisů