top of page

Golden Diva s.r.o.
se sídlem:
Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
​IČO: 09996885
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze odd. C, vložka 346093


Název emise dluhopisů:

Golden Diva – velkoobchod 9,9%

1164-2_sneaky-set.jpeg

O společnosti emitenta Golden Diva

Naše společnost působí v oblasti módních značek a velkoobchodu s módními doplňky.
Emise zajišťuje financování velkoobchodu s vlastní módní značky Golden Diva.
Jedná se zejména o navýšení skladových zásob a tím zvýšení obchodního obratu a zisk

Čím se opravdu lišíme

Vlastním vybraný design módních doplňků, které mají vlastní styl a jsou vybírány s pečlivostí se záměrem uspokojit každou ženu jenž si zakoupí nabízené zboží.
Veškeré nabízené zboží máme skladem a snažíme se naším natěšeným klientům a především klientkám doručit jejich vysněný produkt doručit v co možná nejkratším termínu.

2808_a4.jpeg
447_damske-mini-sexy-plavky-jungle-fantasy.jpeg

Vybíráme to nejlepší na trhu
Vaše spokojenost náš cíl

Základní informace pro investory

Dluhopis jako investiční nástroj:

Dluhopisy jedním z nejoblíbenější investičních nástrojů.
Emitentům nabízí poměrně vysokou míru investiční svobody a investorům fixní a v porovnání s ostatními produkty vysoký výnos.
V našem případě navíc peníze z nich vždy putují do reálných a prezentovaných aktiv.

Veškeré investiční projekty majetkově ovládáme a přímo řídíme.

 

A

1.SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ

Emitent:GOLDEN DIVA s.r.o.,
IČ: 099 96 885

se sídlem Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 346093

 

Název Dluhopisů:                      Golden Diva – velkoobchod 9,9%

Identifikační kód ISIN:                CZ0003538449

Číslo účtu Emitenta:                 1401763003/2700

Jmenovitá hodnota
Dluhopisu:                                  
25.000 Kč (dvacet pět tisíc korun českých)

Forma Dluhopisů:                     Cenné papíry na řad

Podoba Dluhopisů:                   Listinné cenné papíry

Emisní kurz:                                 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Minimální investice:                  1 (jeden) Dluhopis

Datum emise:                           1. 4. 2022

Emisní lhůta:                              Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 1. 4. 2022 a
                                                   skončí dnem 1. 4. 2025 s možností prodloužení

Dodatečná emisní lhůta:        Lze uplatnit

Předpokládaný objem
Emise:                                         
12.500.000 Kč (dvanáct milionů pět set tisíc korun českých)

Maximální objem Emise:          12.500.000 Kč (dvanáct milionů pět set tisíc korun českých)

Číslování dluhopisů:                 001 až 500

Výnos:                                        Pevná sazba 9,9 % ročně (per annum)

Datum počátku prvního
výnosového období:                
1. 4. 2022          
Den vzniku nároku na
výplatu výnosu:                        1.7.2022 / 
Čtvrtletně

První splátka výnosu 1.7.2022, následně vždy k 1.10., 1.1., 1.4. a 1.7. daného roku.

Rozhodný den pro výplatu
výnosu:                                      
K poslednímu dni výnosového období.

Den předčasné splatnosti:    K termínu splatnosti výnosu

Den konečné splatnosti:        1. 4. 2027

Rozhodný den pro splacení
jmenovité hodnoty:                
31.3. 2027

Emise:                                       Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek

Dluhopisy:                                Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor:                         Emitent

Určená provozovna:              GOLDEN DIVA s.r.o.

                                                 Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

                                                  e-mail: info@goldendiva.cz

                                                  tel.:   +420 735 511 311

Webové stránky:                     www.goldendiva.cz

Projekt:
"Golden Diva - velkoobchod"   

DOPORUČENÁ INVESTICE PRO MALÉ A STŘEDNÍ INVESTORY, VYSOCE VÝNOSOVÁ ČINNOST

kabelky2.jpeg

Emise zajišťuje financování velkoobchodu s vlastní módní značky Golden Diva.
Jedná se zejména o navýšení skladových zásob a tím zvýšení obchodního obratu a zisku.

 

výpočet úspor

 9,9 %
ROČNÍ VÝNOS 

Ikona-1.jpg

25.000 Kč 
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE

Ikona-2.jpg

VÝPLATA VÝNOSŮ NA ÚČET
ČTVRTLETNĚ

bottom of page