top of page

SINCOM - Gems Investment Company a.s.
se sídlem:
Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
​IČO: 09085840
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze odd. B, vložka 25252


Název emise dluhopisů:

Investiční drahokamy - série 12,1%

Obrázek 02.12.2022 v 17.01.jpg

O společnosti emitenta SINCOM - Gems Investment Company a.s.

Emitent, jakožto společnost, která vznikla 14. dubna 2020, se zabývá nákupem pravých přírodních broušených drahokamů na mezinárodních obchodních burzách, zejména na největších světových burzách drahokamů v Thajsku a Indii, a to výhradně u ověřených dlouholetých dodavatelů. Tyto drahokamy Emitent ve velkoobchodním měřítku dováží a certifikuje pro evropský trh a následně  nabízí soukromým klientům i klenotnickým společnostem. Jedná se o sortiment celého spektra broušených drahokamů v nejvyšší kvalitě. V současné době nabízí Emitent největší nabídku drahokamů v České republice v nejvyšší kvalitě. Drahokamy nabízené Emitentem jsou vždy laboratorně certifikované. Emitent zásadně neobchoduje s diamanty, které oproti drahokamům představuji poměrně menší obchodní možnosti a výrazně nižší zisk z prodeje.

Obrázek 02.12.2022 v 17_edited.jpg

Vybíráme to nejlepší na trhu
Vaše spokojenost náš cíl

Základní informace pro investory

Dluhopis jako investiční nástroj:

Dluhopisy jedním z nejoblíbenější investičních nástrojů.
Emitentům nabízí poměrně vysokou míru investiční svobody a investorům fixní a v porovnání s ostatními produkty vysoký výnos.
V našem případě navíc peníze z nich vždy putují do reálných a prezentovaných aktiv.

Veškeré investiční projekty majetkově ovládáme a přímo řídíme.

 

Základní údaje o dluhopisů

SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ

Emitent:                                            SINCOM – Gems Investment Company a.s.
                                                          IČ: 090 85 840,
                                                          LEI: 315700KLDMJPIJV12P37

                                                          se sídlem Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku                                                                          vedeném Městským soudem v Praze, pod spis. zn. B 25252

Název Dluhopisů:                            Investiční drahokamy –I. / série 12,1 %

Identifikační kód ISIN:                      CZ0003538472

Číslo účtu Emitenta:                       2463253003/5500

Jmenovitá hodnota Dluhopisu:    50.000 Kč (padesát tisíc korun českých)

Forma Dluhopisů:                           Cenné papíry na řad

Podoba Dluhopisů:                         Listinné cenné papíry

Emisní kurz:                                       100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Minimální investice:                        1 (jeden) Dluhopis

Datum emise:                                 1. 4. 2022

Emisní lhůta:                                    Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem
                                                         1.4.2022 a skončí dnem 1.4.2025 s možností prodloužení

Dodatečná emisní lhůta:              Lze uplatnit

Předpokládaný objem Emise:      24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)

Maximální objem Emise:               24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)

Číslování dluhopisů:                      001 až 480

Výnos:                                              Pevná sazba 12,1 % ročně (per annum)

Datum počátku prvního
výnosového období:                     
1.4.2022

Výnosové období:                         Čtvrtletně                     
Den vzniku nároku na
výplatu výnosu:                             
První splátka výnosu 1.7.2022, následně vždy k 1.10., 1.1.,  1.4. a 1.7. daného roku

Rozhodný den pro výplatu
výnosu:                                            
K poslednímu dni výnosového období

Den předčasné splatnosti:           K termínu splatnosti výnosu

Den konečné splatnosti:               1.4.2028

Rozhodný den pro splacení
jmenovité hodnoty:                       
31.3.2028

Emise:                                              Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek

Dluhopisy:                                       Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor:                                Emitent

Určená provozovna:                     SINCOM – Gems Investment Company a.s.

                                                        Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

E-mail:                                             info@sosnagems..com

Tel.:                                                  +420 735 511 811

Webové stránky:                           www.sosnagems.com

Projekt:
Investiční drahokamy - série 12,1% 

DOPORUČENÁ INVESTICE PRO MALÉ A STŘEDNÍ INVESTORY, BEZPEČNÁ INVESTIČNÍ KOMODITA

Emise zajišťuje navýšení skladových zásob drahokamů a expanzi společnosti na zahraniční trh v rámci EU.
Emitent již investoval z vlastních zdrojů více než 27.000.000 Kč.
Samotná hodnota investice dluhopisů je zajištěna hodnotou drahokamů ve výši 150%.

 

banner2.jpeg
depositphotos_15929019-stock-photo-gold-3d-percent-sign.jpeg

 12,1 %
ROČNÍ VÝNOS 

images (7).jpeg

25.000 Kč 
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE

depositphotos_119742492-stock-illustration-gold-wedding-diamond-logo-vector_edited.jpg

VÝPLATA VÝNOSŮ NA ÚČET
ČTVRTLETNĚ

bottom of page